1-Bromodifluoromethyl-2-phenyl-imidazole

1-Bromodifluoromethyl-2-phenyl-imidazole
CAS
341529-06-4
Cat. No.
H006
Formula
C10H7BrF2N2
MW
273,08
Quantity
1g, 5g
Wunderbar!
Schlecht!