1-nitro-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)guanidine

1-nitro-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)guanidine
CAS
Not available
Cat. No.
G002
Formula
C10H14N4O5
MW
270,24
Quantity
1g, 5g
Wunderbar!
Schlecht!